Áttekintés

Az Ön személyes adatainak védelme rendkívül fontos a mateco, register of commerce and companies number: B 173589 számára. Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban leírjuk, hogy a természetes személyek védelmére vonatkozó közösségi jogi aktusokból fakadó célkitűzések és kötelezettségek alapján milyen intézkedéseket teszünk az Ön személyes adatai védelme érdekében, tekintettel a 2018. július 30-i Személyes adatok feldolgozása és egyéb vonatkozó jogszabályokra és szabályzásokra. Ezzel a ismertetővel szeretnénk egyértelműen tájékoztatni, hogy a mateco, register of commerce and companies number: B 173589 vállalaton belül hogyan kezeljük az Ön személyes adatait.

A mateco, register of commerce and companies number: B 173589 nem csupán a mateco, register of commerce and companies number: B 173589 vállalaton belül elérhető vagy használatban levő folyamatok és rendszerek során felmerülő adatkezelői feladatokat teljesíti, hanem adatfeldolgozóként is tevékenykedik, amennyiben az ügyfelei kérésére végzett adatfeldolgozás folyamán kapcsolatba kerül az ügyfelek személyes adataival. Adatfeldolgozóként a jogszabályoknak megfelelően adatfeldolgozási megállapodást kötünk, amelyet mindkét félnek el kell olvasnia és alá kell írnia.

A mateco, register of commerce and companies number: B 173589 adatkezelőként és/vagy -feldolgozóként megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket annak érdekében, hogy a személyes adatok védve legyenek. Adatfeldolgozóként mindig segítséget fogunk nyújtani az adatkezelő számára, az adatfeldolgozási megállapodásunknak megfelelően.

Ez az adatvédelmi szabályzat 2019. december 10-én volt utoljára frissítve.

A mateco, register of commerce and companies number: B 173589 tevékenységei

A mateco, register of commerce and companies number: B 173589 új vagy használt gépeket ad bérbe vagy árusít, valamint VCA-jóváhagyott tanfolyamokat is kínál.

Milyen személyes adatokat gyűjtünk?

“Személyes adatnak” minősül azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ.

Az együttműködésünk vagy jövőbeli együttműködésünk részeként ügyfelek/beszállítók/partnerek stb. (adatalanyok) adatait kapjuk meg és dolgozzuk fel.

“Személyes kapcsolattartási és azonosítási adatok” a következők:

Az általunk gyűjtött személyes adatok a céljaink szempontjából megfelelőek és lényegesek. A személyes adatok gyűjtése a személyes adatok feldolgozása céljából feltétlenül szükséges mennyiségre korlátozódik.

Miért gyűjtünk személyes adatokat?

Személyes adatokat olyan mértékben gyűjtünk, amennyire az az Önnel kötött megállapodásunk végrehajtásához szükséges, vagy azért, hogy az Ön kérésére megtegyük a szükséges lépéseket ahhoz, hogy megállapodást kössünk Önnel.

Ezen információkra a szokásos üzletvitelünkhöz és a szolgáltatásaink nyújtásához van szükségünk. A GDPR-ral összhangban ez az adatkezelő “jogos érdek”-ének és “szerződéses kötelezettség”-ének minősül.

Minden személyes adat (általános személyazonosítási adat) csak a következő célokra használható fel:

Milyen módon gyűjtjük az Ön adatait?

Az adatgyűjtés különböző módokon történhet, pl.:

Mennyi ideig tároljuk az Ön adatait?

Amíg az együttműködés fennáll, és egyik fél sem szünteti meg, megőrizzük a személyazonosítási adatokat. Ön érintettként kifejezetten kérheti ezek korábbi törlését, anélkül, hogy ez által sérülnének a jogszabályi megőrzési időtartamok.

Általáno feltételekhez és megállapodásokhoz.

Munkaerő-felvétel és -válogatás

Annak érdekében, hogy a lehető legjobb foglalkoztatási lehetőségeket kínáljuk, fel kell dolgoznunk néhány Önnel kapcsolatos információt. Csak olyan adatokat kérünk, amelyekről úgy gondoljuk, hogy valóban lehetővé teszik a számunkra, hogy segítsük Önt, pl. a neve, életkora, elérhetőségi adatai, képzettségi adatai, korábbi munkahelyei, elérhetőségek vészhelyzet esetén, bevándorlási státusz, pénzügyi információk (amennyiben pénzügyi háttérellenőrzéseket kell végeznünk) és társadalombiztosítási szám (és természetesen a saját döntése szerint más fontos információkat is megoszthat velünk). Amennyiben szükséges, a helyi jogszabályokkal és követelményekkel összhangban, az egészségére vonatkozó információkat, egyediségére vonatkozó információkat vagy bármilyen büntetőítéleti adatokat is gyűjthetünk.

Harmadik felektől is gyűjtünk személyes adatokat Önről (pl. közösségi médián, szakmai hálózatépítő oldalakon, álláshely-összesítőkön és állásoldal-szolgáltatókon keresztül).

A weboldalunk látogatása, az általunk küldött e-mail elolvasása vagy arra való rákattintása következtében bizonyos adatokat automatikusan vagy az Ön megadása által is gyűjtünk.

Amennyiben Ön ideiglenes munkavállaló, a személyes adatait a következőképpen gyűjtjük:

Ezenkívül, a weboldalunklátogatása, az általunk küldött e-mail elolvasása vagy arra való rákattintása következtében bizonyos adatokat automatikusan vagy az Ön megadása által is gyűjthetünk.

Amennyiben közvetlenül alkalmazzuk vagy foglalkoztatjuk Önt ideiglenes munkavállalóként, a személyes adatai felhasználásának a fő célja, hogy biztosítsuk az ideiglenes kapcsolat gördülékenységét, és hogy megfeleljünk az egymással és ügyfeleinkkel szembeni szerződéses és egyéb kötelezettségeinknek, valamint megfeleljünk a harmadik felekkel, pl. adóhatóságokkal és kormányzati irodákkal szembeni kötelezettségeinknek.

Kivel osztjuk meg az Ön adatait?

1. Nem értékesítjük és nem kölcsönözzük az adatait olyan személyek vagy vállalatok számára, akik nem részei a mateco, register of commerce and companies number: B 173589 csoportnak.

A személyes adatait nem osztjuk meg harmadik felekkel, kivéve, ha:

A személyes adatai feldolgozásához harmadik feleket használhatunk, akik megkapják az Ön adatait. E harmadik felektől, mint adatfeldolgozóktól, megköveteljük, hogy az utasításaink és (biztonsági) szabványaink szerint kezeljék az Ön adatait. E megállapodásokat minden feldolgozóval egy ún. adatfeldolgozási megállapodásban rögzítjük.
E feldolgozók egy része az EU-n kívüli székhellyel rendelkezhet. Ebben az esetben biztosítjuk, hogy további megállapodásokat kötöttünk ezekkel a felekkel, hogy biztosítva legyen a megfelelő szintű védelem.

2. A mateco, register of commerce and companies number: B 173589 tevékenységének teljes vagy részbeni újraszervezése esetén, amennyiben újraszervez, átruház vagy megszüntet üzleti tevékenységeket vagy ha a mateco, register of commerce and companies number: B 173589 csődbe megy, ez azt jelentheti, hogy az Ön adatai új entitások vagy harmadik felek felé lesznek továbbítva, akik teljes mértékben vagy részben elvégzik a mateco, register of commerce and companies number: B 173589 üzleti tevékenységeit.

A mateco, register of commerce and companies number: B 173589 észszerű erőfeszítéseket fog tenni annak érdekében, hogy előre tájékoztassa Önt arról, hogy a mateco, register of commerce and companies number: B 173589 az említett harmadik fél rendelkezésére bocsátja az Ön adatait, de Ön tudomásul veszi, hogy lehetséges, hogy ez technikailag vagy kereskedelmileg nem minden körülmények között megoldható.

3. Ritka esetekben, jogi rendelet vagy egyéb kötelező jogszabályoknak való megfelelésképp, felkérhetik a mateco, register of commerce and companies number: B 173589 vállalatot, hogy tegye közzé az Ön személyes információit.

4. Amint lehetséges jelöltként azonosítottuk Önt egy megüresedett helyre, a csoportunk bármely vállalatával és kapcsolt harmadik felekkel (szolgáltatóink) megoszthatjuk az Ön adatait, hogy kapcsolatba léphessenek Önnel a szolgáltatásainkkal kapcsolatban.

5. Ha közvetlenül alkalmazzuk Önt ideiglenes munkavállalóként, megoszthatjuk az Ön személyes adatait a mateco, register of commerce and companies number: B 173589 csoporton belüli megfelelő munkatársaival (más irodákban/vállalatokban dolgozó munkatársak is ide tartozhatnak).

Harmadik fél általi hozzáférés

1. A személyes adatai feldolgozása érdekében megengedhetjük harmadik felek számára, hogy hozzáférjenek az Ön személyes adataihoz.

2. Ebben az esetben ugyanazt a szintű védelmet biztosítjuk az Ön számára, mint ami az adatvédelmi szabályzatban meg van határozva, és érvényesíthetővé tesszük a szerződéses kötelezettségeket ezen alkalmazottakkal és munkatársakkal szemben.

Közösségi média

A webes és (saját) közösségimédia-csatornáinkon keresztül szeretünk párbeszédbe lépni az ügyfeleinkkel, a szolgáltatásaink/alkalmazásaink felhasználóival és a weboldalunkra látogató személyekkel a szervezetünket, termékeinket és/vagy szolgáltatásainkat illetően. Célunk, hogy hasznos és lényeges információkat nyújtsunk és/vagy megválaszoljuk a közösségi médián keresztül feltett kérdéseket. Aktívan követjük az internetes és közösségimédia-csatornákat, pl. a Facebookot, Instagramot, YouTube-ot és blogokat. Kifejezetten fenntartjuk a jogot, hogy ne válaszoljunk minden kérdésre vagy hozzászólásra. Semmilyen jog nem eredeztethető abból, hogy egy tartalomra válaszolunk-e vagy sem.

Hírfolyamokban való részvétel esetén és kérdések vagy hozzászólások megválaszolásakor, (személyes) adatokat gyűjthetünk. Ezeket az adatokat, természetesen, az adatvédelmi nyilatkozatunknak megfelelően dolgozzuk fel. Nem felelünk olyan tartalmakért, amelyeket más közösségimédia-csatornák felhasználói tesznek közzé, és azért, hogy ők hogyan kezelik a személyes adatokat.

Ön szabadon eldöntheti, hogy követi-e a mateco, register of commerce and companies number: B 173589 vállalatot e közösségi médiumokon keresztül.

Automatikus döntéshozatal és profilalkotás

Alkalmazhatunk profilalkotást. A profilalkotás a (személyes) adatok gyűjtését, elemzését és egyesítését jelenti, annak érdekében, hogy bizonyos kategóriákba soroljuk Önt. A profilja felépítéséhez szükséges profilalkotási algoritmus elméletileg minden, a 2. pontban említett, lényeges adattípust tartalmazhat. Ha további információt szeretne kapni az adatgyűjtésünk módjáról, kérjük, olvassa el a cookie-kezelési szabályzatunkat.

Az adatok megszerzése után elemzéseket végzünk annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy automatikusan hozzáadjunk bizonyos kategóriákat a profiljához. A profilalkotás így lehetővé teszi, hogy mind a weboldalaink tartalma, mind az alkalmazásaink, e-mailjeink, ajánlataink és hirdetéseink jobban megfeleljenek az Ön érdeklődési körének.

A profilalkotás kihatással lehet az Ön adatvédelmére (pl. ha helytelen vagy elavult információk alapján rossz (érdeklődési) kategóriákat csatoltunk Önhöz). Ebben az esetben felveheti velünk a kapcsolatot az adatvédelmi postai címünkön: privacy@mateco.lu, hogy adatait javítsuk.

Hogyan biztosítjuk az Ön személyes adatait?

A személyes adatait szigorúan bizalmasan kezeljük. Ezért biztosítunk minden szükséges technikai és szervezeti intézkedést, amely a személyes adatai biztonságát szolgálja.

Minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy megvédjük a hálózatunkat a jogosulatlan hozzáférés ellen, és biztosítjuk a személyes és üzleti adatok titkosságát ügyfeleink, beszállítóink és lehetséges ügyfeleink számára.

Szervezetként adatvédelmi nyilatkozattal, világos felelősségi körökkel és jogosultságokkal rendelkezünk. Alkalmazunk minden szükséges folyamatot és eljárást azért, hogy optimális módon valósítsuk meg és kövessük ezt a politikát.

A feldolgozókkal való munkánk során szerződéses megállapodás biztosítja az Ön személyes adatai biztonságát.

A GPS nyomkövető eszközök használata

Az eszközeink GPS nyomkövető eszközökkel lehetnek felszerelve, amelyek valós idejű adatokat küldenek a mateco, register of commerce and companies number: B 173589 számára.

A következő technikai adatokat gyűjtjük (kizárólag a csatlakoztatott géppel kapcsolatban) a GPS nyomkövető eszközein keresztül:

Milyen jogok illetik meg Önt, és miként gyakorolhatja azokat?

Önnek jogában áll arra kérni bennünket, hogy megtekintse, javítsuk vagy töröljük a személyes adatait.

Arról is értesíthet bennünket, ha gyakorolni szeretné az adatai feldolgozásának és átruházhatóságának korlátozására irányuló jogait, valamint joga van tiltakoznia azok feldolgozása ellen.

E jogok az adatvédelmi e-mail-címünkre privacy@mateco.lu küldött világos kérelemmel térítésmentesen gyakorolhatóak, amelyben világosan meg kell határoznia, milyen jogokkal szeretne élni, magyarázattal kell szolgálnia, valamint mellékelnie kell a személyazonossági igazolványa másolatát, és hogy hogyan tudunk kapcsolatba lépni Önnel.

Ha nem ért egyet az általunk adott válasszal, joga van panaszt tennie az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál:

National Commission for Data Protection
1, avenue du Rock’n’Roll
4361 Esch-sur-Alzette
Luxembourg
Tel.
“+352 26 10 60-1”
info@cnpd.lu
cnpd.public.lu

A jelen adatvédelmi szabályzat frissítései

E nyilatkozatot saját belátásunk szerint bármikor frissíthetjük és kiegészíthetjük. Ezért arra biztatjuk Önt, hogy rendszeresen tekintse át ezen nyilatkozatunkat, hogy megtudja, hogyan dolgozzuk fel és védjük a személyes adatait.